post

هولدینگ

هولدینگ از واژه لاتین  Hold  به معنای نگه داشتن می‌آید. 
شرکت هولدینگ یا مادر شرکتی است که دارای سهام ممتاز و یا عمده چندین شرکت دیگر است، به این معنا که در هیئت مدیره آن شرکتها حداقل یک عضو نماینده دارد و بنابراین دارای حق رای است و می تواند از این طریق آن شرکتها را مدیریت و کنترل کند و از مزایای حاصل از کسب و کارهای مختلف نیز منتفع شود.گاهی به این شرکتها شرکتهای مادر نیز گفته می شود.
 اصطلاحات رایج و مشابه دیگری نیز وجود دارند که از آن جمله می توان به شرکتهای کنترل کننده، شرکتهای دارنده و یا شرکتهای مالک اشاره کرد. 
به عنوان نمونه در تعریف شرکت مالک گفته اند که شرکت مالک، شرکتی است که مالک سهام شرکتهای دیگر است و ازاین طریق شرکتهای دیگر را کنترل می کند. 
در واقع می توان گفت هولدینگ ها شرکتهای بزرگی هستند که اغلب، تنها به صورت شرکتهای مالک هستند و هیچ گونه نقش تولیدی بر عهده ندارند و به گونه ای روز افزون تبدیل به واحدهای مالی می شوند و مسائل مالی در تصمیم گیری آنها نقش مهمی را ایفا می کند.

شرکتهای هلدینگ مالک سهام شرکتهای تولیدی و یا خدماتی زیر گروه خود هستند و معمولا این سهام را تا حدی خریداری می نمایند که بتوانند برای آن شرکتها تصمیم گیری کنند ، همانطور که می دانید سهام داران ممتاز یک موسسه حق تصمیم گیری برای آن موسسه را ندارند و از این رو شرکت مادر با خرید نیمی از سهام عادی شرکت می تواند تصمیم گیری آن را بر عهده گیرد . در شرکتهای هلدینگ ، شرکتهای تابعه استقلال حقوقی خود را تا حد زیادی حفظ می کنند اما استقلال مالی آنها به کلی از بین می رود و ممکن است بنا بر صلاح دید مالک آنها سیاستهای داخلی آنها نیز دستخوش تغییراتی گردد .

از جمله سرشناس ترین شرکتهای هلدینگ می توان به شرکت نوکیا ، سامسونگ ، ال جی و … اشاره نمود .