post

کد اقتصادی

کد اقتصادیمدارک مورد نیاز
کد اقتصادی در واقع یک کد مادر و لازم است که باید برای برخی امور مهم تجاری نظیر گرفتن کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، همچنین برای اخذ قرار داد با شرکت های دولتی، و صادر کردن فاکتور و حتی باز کردن حساب در بانک برای شرکت در اختیار داشت.
کسانی که اقدام به ثبت شرکت می کنند خواه حقوقی یا حقیقی ملزم به اخذ کد اقتصادی میباشند . در واقع این کد برای کارهای تجاری شرکت الزامی می باشد.
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
۲-اجاره نامه کد رهگیری دار یا سند مالکیت به نام شرکت
۳-روزنامه رسمی یا آخرین آگهی تغییرات